Началото е поставено през 1991 година от Емил Енчев и Епрем Кондаян, които ръководят компанията и до днес. Те започват с малък цех за производство на маджун за прозорци, като  за 18 години успяват да разширят дейността си и да се утвърдят на българския и международния пазар.

Днес в завода на "ЕКОН" за лаково-бояджийски материали в Русе работят над 70 висококвалифицирани специалисти, сред които 10 технолози.
Водещите специалисти от компанията се обучават непрекъснато, включително и в чужбина. Компанията има своя лаборатория, цех за производство на алкидни смоли, база за производство на различни видове мазилки, цех за производство на вододисперсни бои, цех за тониране.